Студентски Столове и Общежития

УНСС

УНСС стопанисва 12 студентски блока с 5100 места. Общежитията предлагат уютни условия за живеене, почивка и възможност за продължаване на учебния процес извън аудиторията. Осигурени са квалифицирани техници и всички възникнали повреди и проблеми от битов характер се отстраняват своевременно. Базата се поддържа и обновява постоянно, като през настоящата година са предвидени допълнителни средства за ремонти и модернизиране на студентските общежития. Всеки студент може да заплати онлайн наем и консумативи чрез информационната система „Уеб студент“.

УНСС разполага с три студентски стола с възможности за хранене на всички студенти на достъпни цени.

Дирекцията и касите на Поделение „Студентски столове и общежития“ се намират в блок № 23А – ниско тяло.

Създаден е специален имейл на Сектор „Настаняване“, като при възникнали въпроси може да се свържете с тях на посочения имейл и телефони:
[email protected]

02/8165857
02/8165853
02/8165854

Изпълнителен директор

Пламен Пенев
E-mail: [email protected]
Телефон: 02/8165850, 02/8624612
Кабинет: 104

Заместник-изпълнителен директор

Христо Шопов
E-mail: [email protected]
Телефон: 02/8165862
Кабинет: 113

Главен счетоводител

Даниела Вучева
E-mail: [email protected]
Телефон: 02/8165884
Кабинет: 6