Студентски Столове и Общежития

УНСС

  • Заповед за наемите в общежитията на УНСС
  • Заповед за промяна на Държавната субсия от 01.01.2024 г.