Студентски Столове и Общежития

УНСС

Стол-ресторант в УНСС
Работно време: от 10,00 до 16,30 часа всеки работен ден
Стол № 33
Работно време: от 8,30 до 16,30 часа всеки работен ден
Стол №39
Работно време: Всеки работен ден/без празници, събота и неделя/ от 12,00 до 20,00 часа всички работни дни

Заповед 396 от 14 февруари 2024 за промяна на Државната субсидия.pdf