Студентски Столове и Общежития

УНСС

 • Документите за настаняване в общежитие не се приемат, ако към момента на подаването им, кандидатите са с неизплатени задължения към П„ССО". Документи се подават в определените в графика срокове.
 • Кандидатстването по различните критерии се извършва, като молбите-декларации се подават online през информационната система web-студент.Кандидатстването по критерии различни от „Общо основание" се извършва, като молбите-декларации, се подават през информационната система web-студент.
 • Студентите, които за пръв път кандидатстват по критерий, различен от „Общо основание" трябва да потвърдят лично или чрез упълномощено лице (с нотариално заверено пълномощно) своето желание в посочения срок в сектор „Настаняване и информационно осигуряване" на П„ССО" -- бл. 23А - ниско тяло, като представят необходимите документи за съответния критерий в работно времеили да бъдат изпратени на mail: [email protected]
 • Ако след подаване на молба- декларация за класиране в общежитие имате и други лични желания да живеете в определен блок и стая, да бъдете настанени с друг наш студент и др. желания към КСБВУ може да изпращате на мейл: [email protected] , както и да ги намерите във Фейсбук: https://www.facebook.com/ksbvuunwebg

 • Семейство студенти - Удостоверение за сключен граждански брак, акт за раждане на детето, ако има такова;
 • Несемейни, разведени или овдовели с деца до 2-годишна възраст - Решение за развод / смъртен акт или удостоверение за наследници, акт за раждане на детето/;
 • Студенти с двама починали или неизвестни родители - акт за раждане на студента, удостоверение от дома за деца или смъртни актове на родителите;
 • Студенти членове на многодетни семейства - актове за раждане на децата в семейството;
 • Студенти -- с намалена трудоспособност на 70% /ТЕЛК/ - експертно решение на ТЕЛК;
 • Български докторанти -копие от заповед за зачисляване като докторант в УНСС;
 • Чуждестранни студенти и докторанти - уверение от УНСС;
 • Студенти в тежко социално положение с решение на КСБВУ - Служебни бележки за брутен доход на родителите за период от 6 месеца назад (при безработен родител се представя бележка, че е регистриран в Бюрото по труда).
 • ДЕКЛАРАЦИИ ЗА НУЛЕВ ДОХОД НЕ СЕ ПРИЕМАТ, актове за раждане на децата в семейството, ако са повече от едно, удостоверения, че всяко от децата е учащо се (служебна бележка от детска градина или училище или уверение от университет;
 • Студент с един родител - смъртен акт на починалия родител и акт за раждане на студента;
 • Братя и сестри -- учащи се в УНСС - Актове за раждане на братята/сестрите;
 • Настаняване в общежитие - Настаняването в студентско общежитие се извършва от техническия сътрудник (домоуправител) въз основа на настанителната заповед, като учащите се лично представят, както следва:
 • Адресна карта закупена от студента и попълнена с неговите данни;
 • Снимка паспортен формат;
 • Лична карта.

 • В Сила От 1.09.2021 Г.:
 • Всички, които заплатят задълженията си от 1 до 15 число всеки месец получават 10% отстъпка от сумата за наем /без консумативите/, която дължат.
 • Това важи за всички, независимо от избрания начин за плащане.
 • Ако изберете онлайн плащане системата автоматично ще изчисли -10% при натискане на бутон "Онлайн плащане".
 • Възможностите за плащане са:
 • На място на адрес: Студентски град, бл. 23А - никщо тяло на касите на П"ССО"
 • По банков път:
 • IBAN: BG31UNCR96603118663515 УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК
 • Важно!!!
 • В платежното нареждане се записват ЕГН, факултетен №, три имена на студента и точната сума, която виждате в профила си /без да се закръглява/. Преводи не се извършват последните два дни на месеца! Това е сметка само за плащане на задължения към общежития, НЕ е за семестриални такси!!!
 • Плащане с дебитна/кредитна карта чрез избор на бутона "Онлайн плащане", през уебстудент.
 • Начини за преместване в блоковете на УНСС - всеки работен ден може да заявите това си желание в сектор „Настаняване" до 15,00 часа. Начините са два:
  • Ако искате да се преместите в същия блок, но в друга стая трябва да дойдете в сектор "Настаняване" и има ли място в момента , когато сте на гишето става много лесно и бързо с освобождаването Ви от стаята /първо се заплаща наем и консумативите или само консумативи след освобождаването Ви/. След това ще бъдете настанен в другата стая и пак трябва да минете на касата за да не платите наем и за новата стая ако вече сте го били платили преди това.
  • За преместване в друг блок е приблизително същата процедура като в т.1, но с тази разлика, че освободите ли старите си блок и стая трябва в същия ден да си изнесете багажа и да върнете ключа и чипа на старият управител на блока, както и в работно време да се настаните в новия блок и стая. За да се настаните в нов блок трябва да имате: отрязък, че не дължите нищо към стария си блок, снимка, платен наем и в Общината в блок №5 да си направите адресна регистрация.

 • Ако вече сте били настанени от предходната учебна година в общежитие на друг университет и искате да си останете там е нужно само да отбележите, че искате да си запазите блока и стаята при кандидатстване за общежитие;
 • За ново кандидатстване за блок на друг университет след подаване на молбата-декларация за класиране трябва да попълните и молба до КСБВУ с желанието си за разменно писмо и към кой университет е то. Когато се разбере дали конкретния университет ще отпусне бройка на УНСС за настаняване на наши студенти и сте класирани за общежитие ще Ви бъде разрешено да се издаде разменно писмо. Когато имате осигурено място при брат или сестра в даден университет различен от УНСС, но към него нямаме бройка за настаняване на наши студенти, трябва да донесете служебна бележка, че имате осигурено място там.

 • Когато Вашите гости останат след 22,00 часа и си тръгнат към малките часове на деня се начисляват нощувки за госта/ цената цената за нощувка е 20 лв. за блокове 9, 23А, 23Б, 24, 26, 36Б, 38, 40А и 53Б, а за блоковете 55Г, 55В, 61А нощувката е 30 лв. на вечер./.
 • Ако не сте класирани за общежитие и не напуснете стаята си до края на лятото /31.08./ се начисляват нощувки по 20 лв. на дена блокове 9, 23А, 23Б, 24, 26, 36Б, 38, 40А и 53Б, а за блоковете 55Г, 55В, 61А нощувката е 30 лв. на ден.
 • Прекъснали студенти по слаб успех или в ликвидационна сесия се настаняват при наличие на свободни легла и заплащат месечни нощувки по 250 лв.

когато искате да освободите общежитието си преди това трябва да сте събрали всичките си вещи и да сте готови да ги изнесете на деня на напускането си. След като сте готови да си тръгнете до 15,00 часа в работно време напускате първо от сектор „Настаняване", когато Ви отпишат от системата плащате последните си консумативи и наем до датата на напускане и получавате касов бон с червен печат. С касовия бон, ключа и чипа, който сте взели при настаняването си отиват при управителя на блока и окончателно освобождавате общежитието. Ако има липси или повреди, които трябва да платите домоуправителят ще Ви върне на касите за да ги заплатите. Ако всичко е наред или при плащането на повредите или липсите ще получите отрязък, че вече сте се издължили . Този отрязък го пазите до следващото настаняване в бъдещ приод.