Студентски Столове и Общежития

УНСС

Необходимо е да заявите това свое желание на имейла на Сектор „Настаняване“ [email protected] от университетската си поща, като предоставите данни за лицето, което ще упълномощите. Да предоставите ключа и чипа на лицето, което ще Ви представлява, а то от своя страна трябва да Ви отпише от сектор „Настаняване“ /всеки работен ден до 15,00 ч./, да плати последния наем и върне ключа и чипа на управителя на блока /до 16,00 ч./. Цялата процедура по отписване и напускане на общежитие се извършва в един ден. Ако не е спазена процедурата по освобождаване на общежитието и просто си тръгнете, или оставите ключ и чип на приятел, съквартирант, охраната и т.н. - дължите наем и консумативи до деня на връщане на ключ и чип.

Необходимо е да заявите това свое желание на имейла на Сектор „Настаняване“ [email protected] от университетската си поща, както и да предплатите двата наема за м. Септември и м. Октомври и депозита за първи семестър. Така мястото Ви ще се запази до 31.10. 2022 г. Възможно е да го направите и с упълномощено лице пред нотариус. То също ще трябва да плати двата наема и депозита, но не получава достъп до стаята /ключ и чип/.

 • - Платен наем и депозит;
 • - Снимка-1бр.;
 • - Адресна регистрация в Община „Студентска“.

 • - касите на П“ССО“ в бл. 23 А ниско тяло;
 • - през информационната система уеб студент;
 • - по банков път по сметка на П“ССО“ – УНСС.
 • IBAN: BG31UNCR96603118663515 УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК
 • като задължително се вписват имената на студента, ЕГН и фак.№, и сумата е точно колкото е обявена в уеб студент /без да се закръгляват суми и прескачат месеци/.

През летните месеци, наема за студентите държавна поръчка се увеличава с фиксираната за периода държавна субсидия, която през неучебните месеци държавата не я поема. Студентите платено обучение заплащат целогодишно наем + субсидия, която е 60 лв..

Удължаването за лятото става автоматично по служебен път и всеки, който не желае да ползва и плаща наем през лятото е необходимо да освободи общежитието по описания по горе ред. В противен случай се начисляват наем и консумативи.

В работен ден подавате сигнал при Управителя на съответния блок, в който живеете. В неработно време звъните на посочените телефони в блока.

Подавате жалба при управителя на съответния блок, както и може да потърсите за съдействие председателя на домовия съвет в блока.

Трябва и двамата/тримата студенти желаещи да живеят заедно, да кандидатстват за общежитие в уеб студент. След това да попълнят заявления, в които да опишат своето желание и да бъдат изпратени на имейла на КСБВУ /[email protected]/, или да ги попълнят на място в приемното време на комисията.

Трябва да се подаде заявление към КСБВУ /[email protected]/, в което да опишете, че искате да ползвате общежитието си до втората дата на държавен изпит/защита на магистърска теза.

Трябва да бъдат подадени документи за общежитие чрез уеб-студент, а след това трябва да попълните заявление с искане до КСБВУ /[email protected]/ за издаване на разменно писмо, за висшето училище управляващо съответният блок, в който искате да живеете.

Удължаването за ползване на общежитие през летните месеци става автоматично от П“ССО“. Студентите, които не искат да ползват своето общежитие през месеците юли и август трябва да напуснат, като изнесе своя багаж и върне ключ и чип на управителя на блока в съответния срок. Ползването на общежитие през летните месеци, не гарантира запазването на стаята и класирането за общежитие за следващата учебна година!

Да, чрез уеб-студент можете да заплатите месечния си наем, като не се начисляват допълнителни такси при плащане.

 • Подава се молба до КСБВУ, с Уверение на студента от другия ВУЗ.
 • С предимство се настаняват братя и сестри от различни ВУЗ, като студента в УНСС е по-малък по курс.
 • При настаняване се изисква Разменно писмо.

 • При наличие на свободни места, могат да се настанят и студенти от друг ВУЗ, след подаване на молба до КСБВУ придружена от актуално Уверение от съответния ВУЗ.
 • При настаняване се изисква Разменно писмо.

Стикерът за студентски стол Ви позволява да се храните с отстъпката на държавната субсидия за един храноден /2 пъти на ден с минимум разстояние от час ползване на второто хранене/ в студентските столове и на другите вузове, а не само в стол на УНСС.

Стикера за студентските столове за студенти от УНСС се дават само на студенти държавна поръчка. Може да получите такъв срещу представяне на лична карта в кабинет №102 при Огнян Димитров или в кабинет №101 при Недялка Илиева.