Студентски Столове и Общежития

УНСС

Възстановяване на средства за електрическа енергия сряда, 07 декември 2022 13:05

Във връзка с изпълнението на приетата с решение № 162 на Министерския съвет от 24.03.2022 г. Програма за подпомагане на студенти и докторанти, настанени в студентските общежития, П„ССО“ при УНСС ще възстановява средст...

Read More...

Днес на 17.10.2022 г. приключи официално настаняването по график на бакалаври горен курс, докторанти и магистри третисеместър, новоприети бакалаври и новоприети магистри! 
Всички студенти, които не са подали до сега молби - декларации за общежитие, могат да го направят на хартиен носител на в Сектор...

Read More...

Стол ЗЗ е затворен за летния период от 01.08.2022 г. до 01.09.2022 г. поради профилактика, дезинфекция и ремонтни дейности.

Read More...

Блокове 55В и 61А са затворени за основен ремонт и техният капацитет за настаняване не влиза в класирането за учебната 2022/2023 година.

Read More...