Студентски Столове и Общежития

УНСС

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕД №3288/04.12.2023г. НА РЕКТОРА НА УНСС И ПОРАДИ ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА, ОТ П“ССО“-УНСС ВИ НАПОМНЯМЕ, ЧЕ КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ НА НАЕМИ И КОНСУМАТИВИ Е 21.12.2023 година /четвъртък/.

КАСИТЕ И СЕКТОР „НАСТАНЯВАНЕ“ ЩЕ РАБОТЯТ ДО 22.12.2021г. ОТ 08:...

Read More...

Стикер за студентски стол можете да получите в Поделение „Студентски столове и общежития“ - УНСС на адрес: гр.София, Студентски град, бул. "8-ми декември”, бл. 23А – кабинет 02 или 01, след представяне на документ за самоличност. Важи за всички студентски столове в цялата страна. Може да се използва...

Read More...

Уважаеми колеги, поради профилактика на информационните системи от 20.04 до 21.04.2023 год., касите и сектор "Настаняване и информационно осигуряване" няма да работят. Може да се платите дължимите си суми за наеми и консумативи само по банков път или уеб студент.

Read More...

СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД №824/31.03.23г. НА РЕКТОРА НА УНСС, П“ССО“ НЯМА ДА РАБОТИ ОТ 10.04 – 17.04.2023г. ПЛАЩАНИЯТА НА ДЪЛЖИМИТЕ СУМИ ЗА НАЕМИ И КОНСУМАТИВИ ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ ПРЕЗ УЕБ СТУДЕНТ И ПО БАНКОВ ПЪТ.

Read More...

Възстановяване на средства за електрическа енергия сряда, 07 декември 2022 13:05

Във връзка с изпълнението на приетата с решение № 162 на Министерския съвет от 24.03.2022 г. Програма за подпомагане на студенти и докторанти, настанени в студентските общежития, П„ССО“ при УНСС ще възстановява средст...

Read More...

Днес на 17.10.2022 г. приключи официално настаняването по график на бакалаври горен курс, докторанти и магистри третисеместър, новоприети бакалаври и новоприети магистри! 
Всички студенти, които не са подали до сега молби - декларации за общежитие, могат да го направят на хартиен носител на в Сектор...

Read More...

Стол ЗЗ е затворен за летния период от 01.08.2022 г. до 01.09.2022 г. поради профилактика, дезинфекция и ремонтни дейности.

Read More...

Блокове 55В и 61А са затворени за основен ремонт и техният капацитет за настаняване не влиза в класирането за учебната 2022/2023 година.

Read More...