Студентски Столове и Общежития

УНСС

...

Изпълнителен директор Пламен Пенев

02 816 58 58 [email protected]

...

Зам. директор Христо Шопов

02 868 58 58 [email protected]

...

Гл. счетоводител Даниела Вучева

02 816 5884 [email protected]

...

Гл. касиер Силвия Ангелова

02 816 58 86

...

Гл. експерт „Външни наематели“ Силвина Антонова

02 868 51 01 [email protected]

...

Нач. сектор „НИО“ Недялка Илиева

02 816 58 57 [email protected] [email protected]

...

Ст. експерт Вяра Пернарева

02 816 58 54 [email protected]

...

Мл. експерт Зорница Андреева

02 816 58 53 [email protected]

...

Нач. сектор „РИД“ Арх. Албена Арбалиева-Касабова

02 816 58 56 [email protected]

...

Нач. сектор Виолета Лазарова-Маринова

02 816 58 55 [email protected]

...

Управител общежитие бл. № 9 - Росица Царева

02 975 80 67

...

Управител общежитие бл. № 23 вх. А – Ирина Попова

02 8628707

...

Управител общежитие бл. № 23 вх. Б – Ели Вакарелова

02 8628735

...

Управител общежитие бл. № 24 – Васка Асенова

02 968 90 10

...

Управител общежитие бл. № 26 – Елка Владимирова

02 862 46 16

...

Управител общежитие бл. № 36 вх. Б – Ели Вакарелова

02 862 94 47

...

Управител общежитие бл. № 38 – Виолета Авдала

02 862 94 27

...

Управител общежитие бл. № 40 – Елисавета Димитрова

02 862 46 15

...

Управител общежитие бл. № 53 вх. Б – Елеонора Медарова

02 868 21 33

...

Управител общежитие бл. № 55 вх. В – Елеонора Медарова

02 868 12 11

...

Управител общежитие бл. № 55 вх. Г – Галя Лазарова

02 868 13 19

...

Управител общежитие бл. № 61 вх. А – Галя Лазарова

02 868 53 40

...

Началник отдел Студентски столове Огнян Димитрова

02 816 58 52 [email protected]