Студентски Столове и Общежития

УНСС

Блокове 55В и 61А са затворени

Блокове 55В и 61А са затворени за основен ремонт и техният капацитет за настаняване не влиза в класирането за учебната 2022/2023 година.

Next Post