Студентски Столове и Общежития

УНСС

съобщение за приключване на финансовата 2023 година

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕД №3288/04.12.2023г. НА РЕКТОРА НА УНСС И ПОРАДИ ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА, ОТ П“ССО“-УНСС ВИ НАПОМНЯМЕ, ЧЕ КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ НА НАЕМИ И КОНСУМАТИВИ Е 21.12.2023 година /четвъртък/.

КАСИТЕ И СЕКТОР „НАСТАНЯВАНЕ“ ЩЕ РАБОТЯТ ДО 22.12.2021г. ОТ 08:00ч. – 12:00ч.

Previous Post