Студентски Столове и Общежития

УНСС

Настаняване по график

Днес на 17.10.2022 г. приключи официално настаняването по график на бакалаври горен курс, докторанти и магистри третисеместър, новоприети бакалаври и новоприети магистри! 
Всички студенти, които не са подали до сега молби - декларации за общежитие, могат да го направят на хартиен носител на в Сектор "Настаняване" в блок 23А - ниско тяло.

Next Post Previous Post