Студентски Столове и Общежития

УНСС

Възтановяване на средства за електрическа енергия

Възстановяване на средства за електрическа енергия сряда, 07 декември 2022 13:05

Във връзка с изпълнението на приетата с решение № 162 на Министерския съвет от 24.03.2022 г. Програма за подпомагане на студенти и докторанти, настанени в студентските общежития, П„ССО“ при УНСС ще възстановява средства за ел. енергия за месеците октомври, ноември и декември 2021 г., като е необходимо студентите, които са живели в общежитие, за същия период да попълнят в обозначеното за това място в „Уеб студент“ банковите си сметки.

Срокът за попълване на банковите сметки е до 13.12.2022 г.

Отговорността за посочената банкова сметка е на лицата, които са я подали!

Next Post Previous Post