Студентски Столове и Общежития

УНСС

Профилактика

Уважаеми колеги, поради профилактика на информационните системи от 20.04 до 21.04.2023 год., касите и сектор "Настаняване и информационно осигуряване" няма да работят. Може да се платите дължимите си суми за наеми и консумативи само по банков път или уеб студент.

Next Post Previous Post