Студентски Столове и Общежития

УНСС

Пролетна ваканция

СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД №824/31.03.23г. НА РЕКТОРА НА УНСС, П“ССО“ НЯМА ДА РАБОТИ ОТ 10.04 – 17.04.2023г. ПЛАЩАНИЯТА НА ДЪЛЖИМИТЕ СУМИ ЗА НАЕМИ И КОНСУМАТИВИ ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ ПРЕЗ УЕБ СТУДЕНТ И ПО БАНКОВ ПЪТ.

Next Post Previous Post